2018 Najaarsbijeenkomst Leeuwarden

Valk Yachts Club, najaarsbijeenkomst 2018

Op zaterdag 6 oktober begon onze najaarsbijeenkomst met koffie bij Liuwherne

te Leeuwarden!

De 53 deelnemers verzamelden om 10.00 uur.

Bijna de helft kwam vanaf de boten die een dag eerder al aan de Prinsentuin

waren aangekomen. Van hen hadden we de indruk alsof het vrijdagavond

alvast heel gezellig was geweest. Overige deelnemers waren met de auto

gekomen en duidelijk toe aan een stevige kop koffie.

53 Valkvaarders ’s morgens in een zaaltje plus tweemaal koffie en eenmaal

gebak is altijd onze succesformule en dus ook deze keer een hele goede start.

Voorzitter Liesbeth heeft de nieuwe leden welkom geheten en voorgesteld. Het

programma werd vervolgens door Louise nog even met ons gerepeteerd en

bovendien bracht zij de suggestie van een rondvaart met een motorpraam in

de tijd die gepland stond voor verkenning van de stad. We hebben gezien dat

een grote praam van voor tot achter was beladen met babbelende

Valkvaarders. De praam laveerde tussen de brandweerduikers, die ons lieten

zien welk vuil en schroot zij van de waterbodem opdoken. Er waren clubleden

die gevaren werden, anderen die langs dezelfde waterkant lunchten en enkelen

die de winkels bezochten.

Tot 14.00 uur, want toen was de hele club verzameld bij het Keramiek

Museum. Taak van de penningmeester om de groep Museumpashouders af te

splitsen en langs de balie te sturen en vervolgens de anderen te tellen en de

entree af te rekenen. We werden aldus allemaal toegelaten tot alle

verdiepingen van het museum. Langs het kleurrijke keramiek, Chinees, Delfts of

van Makkum, troffen we veel Valkvaarders, zelfs ook achter vitrinekasten, in de

doorgangen en op de trappen. 53 man is een flinke groep, we hadden telkens

weer andere ontmoetingen om gezamenlijk het keramiek te bezichtigen en te

beoordelen. En er was een gezellig terras en een zonnige tuin.

Een korte wandeling door straten en stegen bracht ons bij het houten

Grutterswinkeltje met tevens het Boomsma museum.

In het winkeltje werd onze eerste groep (26 deelnemers) aan de koffie of thee

met oranjekoek gezet, de andere werd naar een naastgelegen koffiekamer

geloodst. Helaas was de loods (een aanwijspersoon) plaatselijk onvoldoende

bekend met de omstandigheid dat de andere kamer vanuit de Boomsma deur

al was volgelopen. 26 Valkvaarders liepen vast in een verbindingskanaaltje en

konden niet meer voor- of achteruit. Zelfs na een troostrijk uitgereikt borreltje,

zat de groep nog steeds muurvast. Pas toen onze eerste groep de koffie op had

kon groep 2 worden afgelost. Warempel kwam toen ook de Boomsma kamer

vrij waardoor al snel kon worden doorgeschakeld naar het Boomsma museum

met video toelichting.

Boomsma blijkt de stoker van Beerenburger te zijn, een heerlijke 35%

kruidenborrel. En er zijn nog veel meer Boomsma drankjes, iets lichter en ook

nog wel iets sterker. Een interessante Boomsma geschiedenis werd heel

authentiek gepresenteerd. Na afloop werd de uitgang met een grote sleutel

voor ons geopend en stonden we plotseling terug in de 21e eeuw.

Volgens programma moesten we nu naar De Koperentuin. We hadden nog

nooit gehoord van een koperen tuin, links of rechts, geen idee. Maar gelukkig

hadden we John, die weet in Leeuwarden alles en ging voorop. Een straat, een

steeg, een plein, een zebra, een heuvel en jawel De Koperentuin! Gelukkig

bleek dit een restaurant te zijn en had men op ons gerekend. Een ruime zaal,

mooi gedekte tafels, prima bediening en een heerlijk 3-gangen Valkvaardersdiner.

Ter afsluiting van onze gezellige najaarsdag bedankte Liesbeth het team Anna-

Hayo-Louise. Zij hebben het allemaal goed bedacht, de kosten strak begroot, de

reserveringen en ligplaatsen geregeld. De programma delen sloten naadloos.

Een klein presentje en een groot applaus volgden.

Uiteraard werd door Liesbeth ook een korte vooruitblik naar ons aanstaande

jubileumjaar geboden. De ledenvergadering in januari is geen verrassing, de

voorjaarstocht voert ons in mei naar Willemsoord te Den Helder. Door Rob

Gaarthuis is al het nodige voorwerk gedaan, zelfs met een demonstratie van de

Reddingsmaatschappij. Het volledige plan wordt uitgewerkt en op de

ledenvergadering gepresenteerd. Voor de jubileumviering in het najaar volgen

wij de suggestie van Henk Nooter, die een tocht met een groot schip

voorstelde, vanaf Lelystad naar het nieuw aangelegde Markerwadden gebied.

Met na afloop een feest aan boord.

Met deze mooie vooruitzichten werd onze negende najaarsbijeenkomst

afgesloten.

Bart Slagter